Dự án

Dự án điện gió B&T Quảng Bình

Thông tin dự án
Tổng thầu/Chủ đầu tư Công ty CP Điện gió B&T
Công việc

Gói thầu FCN đảm nhiệm: thiết kế thi công các hạng mục hạ tầng và xây dựng

Thời gian 15/7/2020 - 6/2021
Địa chỉ Quảng Bình